Educatie

Educatie

În prezent în comuna Pochidia există următoarele şcoli şi grădiniţe:

Şcoala Primară Borodeşti (1 învățător și 17 elevi)

Grădiniţa Pochidia (1 educator și 20 copii)

Şcoala Primară Pochidia (2 învățători și 34 elevi)

Grădiniţa Sălceni (2 educatori și 52 copii)

Şcoala Gimnazială Sălceni (7 profesori și 100 elevi)

Şcoala Primară Sălceni (4 învățători și 36 elevi)

Cultura

Tradiţii

Viaţa spiriuală a comunei îmbracă forme variate. Folclorul a fost alături de sufletele locuitorilor în cele patru secole de existenţă, în toate împrejurările.

Cea mai importantă calitate a locuitorilor este ospitalitatea, fiecare oaspete fiind primit cu deosebită căldură. Gospodarul casei întodeauna va găsi pentru el un pahar de vin bun, iar gospodina o serie de bucate alese. Oaspeţii sunt de obicei invitaţi în ,,Casa mare”, o odaie tradiţională unde se petrec toate sărbătorile. Sărbători care sunt multe şi variate.

Sărbătorile de iarnă sunt însoţite de colinde, pluguşor, sorcova, capra, ursul, steaua, Jienii, vestind cu bucurie tuturor Naşterea Pruncului Isus, precum şi sosirea Anului Nou. Urătorii sunt răsplătiţi de gazde pentru urările de belşug, sănătate, viaţă lungă, fericire şi noroc, cu colăcei, covrigi, mere, nuci, cozonac, bani, vin şi altele.

O altă sărbătoare tradiţională moldovenească este ,,Mărţişorul”, când toată lumea de la noi îşi pun la piept două fire împletite -roşii şi albe, care semnifică renaşterea naturii.

La fel, primăvara este serbat Paştele, când localnicii îşi fac curăţenie în gospodărie, femeile văruiesc casa şi pomii, dar au grijă şi de viaţa lor spirituală ţinând post şi mergând la biserică. Ei se pregătesc din timp pentru a împodobi masa cu cele mai alese bucate şi vinuri, ouă încondeiate tradiţional şi cozonaci.

Multe evenimente tradiţionale, la noi reprezintă un amalgan de elemente caracteristice calendarului agricol, religios şi civil, amestec, care s-a transformat într-un izvor de bunăvoinţă, căldură şi ospitalitate.

Voi aminti de asemenea şi de tradiţiile cu caracter familiar, cum sunt cumetriile, nunţile, petrecerile, care s-au transformat în adevărate spectacole cu mulţi oaspeţi şi multe daruri.

Din păcate sunt şi o serie de nemulţumiri datorate faptului că hora satului, claca şi şezătorile de altă dată nu se mai păstrează, decât cei vârstnici povestesc nepoţilor despre obiceiurile de odinioară. În comună mai există câteva femei care ţes velinţe în “război”. Obiceiurile şi datinile specifice acestor meleaguri, unele uitate, altele prezente în memoria bătrânilor satului, întregesc tabloul sufletului acestei comunităţi.

Instituţii de cultură:

Cămine Culturale – în două din satele din comună, Sălceni şi Pochidia există două cămine culturale unde se desfăşoară toate serbările şi adunările săteşti.

Biblioteca comunală Pochidia (cu sediul în Primăria comunei Pochidia are programul Luni – Vineri: 8,00 – 16,00)

Biserici:

Biserica din Pochidia cu hramul ,,Naşterea Născătoarei de Dumnezeu” a fost construită în anul 1937 cu ajutorul M.S. Regina Maria, cu ajutorul Prefecturii Tutova, a D-nei şi D-lui Prof. G. Taşcă, a locuitorilor satului Pochidia şi nu în ultimul rând al Preotului Ştefan I. Capotă.

Biserica din satul Sălceni cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în anul 1737 de către boierul Gavrilă Iamandy. În urma marelui cutremur din 1940 peretele de la altar a căzut complet şi au apărut mari crăpaturi în zid, cea ce a dus în anul 1942 la reconstruirea unei noi biserici cu ajutorul locuitorilor din Sălceni.

Biserica din satul Borodeşti cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în secolul al XVI-lea, fiind declarată în perioada interbelică monument istoric. Biserica din Borodeşti a dispus de un însemnat fond de carte veche religioasă. Dealungul anilor pe aceste cărţi, unii slujitori ai bisericii au făcut scurte însemnări. Aceste cărţi au dispărut în anul 2005 când biserica a ars, din cauze necunoscute, dar nu excludem posibilitatea incendierii ei de anumiţi răufăcători pentru a putea fura cărţile şi unele obiecte valoroase pentru comercializare. Ştiinţa şi cultura au avut o şanşă, această şansă fiind oferită de către Dionisie Udişteanu care a publicat aceste însemnări şi a prezentat cărţile în « Păstorul Tutovei », din anul 1943.

În prezent, lângă primărie încă din anul 2005 s-a început construirea unei noi biserici, însă mulţi sunt dezamăgiţi de această alegere, deoarece biserica trebuia construită în acelaşi loc, acolo unde ea şi-a dus existenţa seculară, acolo de unde a supravegheat şi ocrotit tot satul, unde acum stau singure osemintele strămoşilor noştri..

Monumentul Eroilor

Pe data de 15 august 1920 în piaţa din faţa Primăriei Pochidia s-a ridicat un monument pentru cinstirea celor care ori de câte ori a fost nevoie, au plecat oşteni să-şi facă datoria faţă de ţară şi rege, să lupte pentru independenţă şi unitate în războaiele din 1877 – 1878, 1913, 1916 – 1919.

În octombrie 2005, primarul comunei Pochidia din aceea vreme, a ridicat în apropierea şcolii din Sălceni un monument al satului, pe care a aplicat două plăci de marmură pe care a trecut numele celor căzuţi pentru patrie. S-a participat la trei războaie dintre care două mondiale. Sălcenii şi-au adus contribuţia cu mari sacrificii materiale şi mai ales umane, la eforturile întregului popor în opera de emancipare naţională şi apărare a fiinţei naţionale. Din cei plecaţi să lupte pentru ţară şi rege au căzut 30 de soldaţi în primul război mondial şi 27 în al doilea.