Economia locala

Economia locala

Cea mai mare parte a societăţilor comerciale ce activează în comuna Pochidia au ca obiect de activitate comerţul, sau desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii.

Agenţii economici care au ca obiect activitatea comerţului, sunt:

 • SC Kromnia SRL;
 • SC Sigimcom SRL;
 • SC Micu Tokyo SRL;
 • SC ConsumCoop Bârlad;
 • SC Dya SRL;
 • 4 agenţi economici (asociaţii familiare sau personae fizice autorizate)

Agenţi economici din comuna Pochidia, sunt:

 • SC Ulmer Compani SRL – firmă care se ocupă cu fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute;
 • SC Ţărăncuţa SRL – firma se ocupă cu fabricarea produselor de morăit;
 • SC Valea Teiului SRL – firma se ocupă cu piscicultura;
 • 3 agenţi economici care au ca obiect de activitate agricultura.

Se constată o diversificare şi dezvoltare redusă în ceea ce priveşte mediul economic al comunei care este caracteristică întreg arealului rural din judeţ. Acest lucru se datorează pe de o parte faptului că judeţul are un predominant caracter agricol iar, pe de altă parte, concentrării activităţilor industriale în localităţile urbane (peste 98%), locuitorii satelor câştigându-şi existenţa aproape în exclusivitate din agricultură.

Agricultura

Comuna Pochidia are o suprafaţă de 4.193 ha, din care:

 • Teren arabil 76,96%
 • Terenuri degradate şi neproductive 1,69%
 • Căi de comunicaţii şi căi ferate 2%
 • Terenuri ocupate cu construcţii 3,27%
 • Terenuri ocupate cu ape, bălţi 0,24%
 • Păduri şi altă vegetaţie forestieră 1,34%
 • Vii şi pepiniere viticole 1,43%
 • Păşuni 14,07%

În comuna Pochidia principalele culturi sunt reprezentate de către cereale pentru boabe (aproximativ 45%), plante uleioase – floarea soarelui ( aproximativ 30%), plante de nutreţ ( aproximativ 15%) şi alte culturi 10%.

Terenurile agricole din comună sunt lucrate în proporţie de aproximativ 90% în cadrul unor exploataţii mari, acestea fiind arendate către firme cum ar fi SC Re-Dana SRL, SC Frăţia SA, etc.

În comuna Pochidia, nu există ferme zootehnice, efectivele de animale existente fiind crescute în gospodăriile populaţiei pentru consum propriu.