Consiliul local

Hotarare nr 42 Taxe si impozite 2022

Hot.24 August 2019

Hot. 25 August 2019

Hot. 26 August 2019

Hot.27 August 2019

Hot.28 August 2019

Hot. 29 Sept.2019

Hot. 30 Sept.2019

Hot. 31Sept.2019

Hot. 32 Sept. 2019

Hot. 33 Sept. 2019

Hot. 34 Sept. 2019

Hot.35 Oct. 2019

Hot. 36 Oct. 2019

Hot. 37 Oct. 2019

Hot. 38 Oct. 2019

Hot. 39 Oct. 2019

Hot. 40 Noiembrie 2019

Hot. 41 Noiembrie 2019

Hot. 41 pg 2

Hot. 41 pg 3   Anexa 1 – Tablou impozite si taxe locale 2020 – Comuna Pochidia

Hot. 42 Noiembrie 2019

Hot. 42 pg 2

Hot. 43 Noiembrie 2019

Hot. 44

Hot.45 Noiembrie 2019

Hot. 46Dec. 2019

Hot. 47 Dec. 2019

Hot.48 Dec. 2019

Hot.49 Dec. 2019

Hot. nr. 23 Iulie 2019

Hot .nr. 23 Pg.2

Hot. nr. 22 Iulie 2019

Anexa HCL 20 Mai

Anexa HCL 20 pg 2

HOT. nr. 20 Mai 2019

Hot.nr 19 Mai 2019

Hot. nr. 18 Mai 2019

Hot. nr. 18 pg2

Hot.nr. 17 Mai 2019

Hot. nr. 17 pg 2

Hot.nr 16 Mai 2019

Hot.nr.15 mai 2019

Hot. 13 Aprilie

Hot. 14 Aprilie

Anexa la Hot. 14

Hot. nr 12 Aprilie

Anexa buget pg 1

Anexa buget pg 2

PLAN ACHIZITII 2019

Hot. nr 8 Februarie 2019

Hot. nr. 9 februarie 2019

Hot. nr. 10 Februarie 2019

Act aditional hot. 10 anexa 1

Act aditional hot. 10 anexa2

Act aditional hot.10 anexa 3

Hot. nr. 11 februarie 2019

Hot. nr. 11 pg 2

Hot. nr. 1 Ian. 2019

Hot. nr.2 Ianuarie 2019    Anexa la HCL 2   Anexa pg 2 la HCL 2

Hot 3 Ian 2019    Anexa la HCL 3 Anexa HCL 3 pg 2     Anexa HCL 3 pg 3   Anexa HCL 3 pg 4   Anexa HCL 3 Pg 5

Hot 4 Ian. 2019

Hot. nr.5 Ian.2019

Hot. nr. 6 Ian 2019

Hot. nr. 7 Ian. 2019

Hot.63 dec.2018

Hot.63 pg2

Hot.63 pg3

Hot.63 pg.4

Tablou impozite

Tablou imp. pg2

Tablou imp pg3

Tablou imp. pg.4

Tablou imp.pg5

Imp.pg6

Imp.7

Imp.pg 8

Imp. pg.9

Imp.pg. 10

Imp. pg.11

IMp. pg. 12

Imp.pg. 13

  Imp. pg. 14

Imp. pg. 15

Imp. pg. 16

Imp. pg. 17

Imp. pg. 18

Imp. pg. 19

Imp. pg. 20

Imp. pg. 21

Imp. pg. 22

Imp. pg. 23

Imp. pg. 24

Imp. pg. 25

Imp. pg. 26

Imp. pg. 27

Imp. pg. 28

Imp. pg. 29

Imp. pg. 30

Hot. 64 dec. 2018

Hot. 65 Dec. 2018

Hot. 66 Dec. 2018

Hot. 53 Octombrie 2018

Hot . 54 Oct. 2018

Hot.55 Oct. 2018

Hot. 56 Oct.2018

Hot.57 Oct. 2018

Hot.58 Oct. 2018

Hot. 59 Noiembrie 2018

Hot. 60 Noiemrie 2018

Hot. 61 Noiembrie 2018

Hot. 62 Noiembrie 2018

Hot.nr. 45 Septembrie 2018

Hot. nr. 46 Septembrie 2018

Hot .nr. 47 Septembrie 2018

Hot. nr. 48 Septembrie 2018

Hot. nr. 49 Septembrie 201

Hot. nr. 50 Septembrie 2018

Hot. nr. 51 Septembrie 2018

Hot. nr. 52 Septembrie 2018

Hot. 40 Iulie 2018

Hot. 41 Iulie 2018

Hot. 42 Iulie 2018

Hot.43 Iulie 2018

Hot. 44 Iulie 2018

Hot. 44 pag 2

Hot 33 mai 2018

Hot.34 mai 2018

Hot.35 mai 2018

Hot. 35 pg 2

Hot 36 mai 2018

hot 37 mai 2018

Hot 38 iunie 2018 hot 38 pg 2

hot 39 iunie 2018

Hot.28 Aprilie 2018

Hot. 29 Aprilie 2018

Hot.30 Aprilie 2018

Hot. 31 Aprilie 2018

Hot.32 Aprilie2018 pg 1 Hot.32 pg 2

Hot 23 pg.3 Hot 23 pg2

Hot. nr. 12 Feb.2018

Hot. nr. 24 Feb. 2018

Hot. nr. 25 Feb. 2018

Hot. nr. 25 pg. 2

Hot. nr. 27 Feb. 2018

Hot. nr.11 feb 2018

Hot. nr.14 Feb.2018

Hot. nr.15 Feb.2018

Hot. nr.16 Feb.2018

Hot. nr.26 Feb. 2018 Hot.nr.13 Feb.2018

Hot.nr.17 Feb.2018

Hot.nr.18 Feb.2018

Hot.nr.19 Feb.2018

Hot.nr.20 Feb.2018

Hot.nr.22 Feb.2018

Hot.nr.23 Feb. 2018

Hot.nr21 Feb.2018

Hot. nr 6 pg.2 Hot. nr. 6 Feb.2018     Anexa pg 1 hot 6 Anexa pg2 hot 6

Hot. nr. 7 Feb.2018

Hot. nr. 8 Feb.2018

Hot. nr. 9 Feb. 2018

Hot. nr. 10 Feb. 2018

Hot. nr.5 Feb. 2018

Hot.nr 1 ianuarie 2018

Hot. nr 2 ian 2018

Hot.nr 3 ian. 2018

Hot. nr. 4 ian. 2018

Hot.nr. 69 Noiembrie 2017

Hot. nr.70 Noiembrie 2017

Hot. nr.71 Dec.2017    hcl 72      Anexa 1 – Tablou impozite si taxe locale 2018 Comuna Pochidia

Hot.nr 63 oct.2017

Hot. nr. 63 pg. 2

Hot. nr.64 Oct. 2017

Hot. nr. 65 Oct. 2017

Hot nr 66 Oct. 2017

Hot. nr. 67 Oct. 2017

Hot. nr. 68 Oct. 2017

Hot. nr. 57 Septembrie2017

Hot.nr. 58 Septembrie 2017

Hot. nr. 59 Septembrie 2017

Hot. nr. 60 Septembrie 2017

Hot. nr.61 Septembrie 2017

Hot.62 Septembrie 2017

Hot.nr.62 pg2

Hot.nr.62 pg 3

Hot.nr.49 August 2017

Hot nr. 50 August 2017

Hot.nr.51 August 2017

Hot. nr.52 August 2017

Hot.nr.53 August 2017

Hot. nr. 54 August 2017

Hot.nr.55 August 2017

Hot.nr.56 August 2017

Hot.nr.56 pg 2

Anexa Hot 56 Agust 2017

Anexapg 2 Hot 56

Hot. nr. 44 Iulie 2017

Hot nr. 45 iulie 2017

Hot. nr.46 Iulie 2017

Hot 46 pag 2

Hot. nr. 47 Iulie 2017     

Hot. 47 pg 2

Hot 48 iulie 2017

Hot 48 pg 2

Hot. nr. 38 Iunie 2017

Hot. nr. 39 Iunie 2017

Hot. nr. 40 Iunie 2017

Hot. nr. 41 Iunie 2017

Hot. nr. 42 Iunie 2017

Hot. nr. 43 Iunie 2017

Hot nr. 31 din14.05.2017

Hot. nr. 32 14.05.2017

Hot nr.33 14.05.2017

Hot. nr.34 14.05.2017

Hot.nr.35 26.05.2017

Hot. nr 37 26.05.2017

 Hot . nr. 36 26.05.2017 

 

Hot. nr. 26 Aprilie 2017

Hot nr. 27 Aprilie 2017

Hot. nr. 28 Aprilie 2017 Pg. 2 la Hot nr.28 Aprilie 2017

Hot. nr. 29 Aprilie 2017

Hot. nr. 30 Aprilie 2017

Hot nr. 23 Martie 2017

Hot. nr. 24 Martie 2017

Hot . nr. 25 Martie 2017

Hot nr .16 Feb 2017

Hot. nr. 17 Feb.2017

Hot nr 18 pe feb 2017

Hot nr. 19 feb 2017 Act aditional la hot. nr . 19

Hot nr. 20 Feb. 2017

Hot. nr. 21 Feb. 2017

Hot. nr.22 Feb 2017    Pag. 2 la Hot nr 22 Feb 2017

Hot. nr. 1

Hot. nr. 2

Hot. nr. 3 privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul IV anul2016

Hot nr4Hot nr 5Hot nr. 6Hot. nr. 7Hot. nr. 8Hot. nr. 9Hot. nr. 10Hot. nr. 11Hot. nr. 12Hot. nr. 13Hot. nr. 14Hot. nr. 15Hot. 1- 2016 alegerea comisiei de validare CL

Hot. 2-2016 validarea mandatelor consilierilor alesi

Hot. 3-2016 constituirea CL Pochidia

Hot. 4-2016 alegerea presedintelui de sedinta

Hot. 5 alegerea viceprimarului

Hot. 6-2016 constituirea comisiilor de specialitate

Hot. 7-2016 modificarea organigramei din cadrul aparatului de specialitate a primarului

Hot. 8-2016 rectificarea bugetului local

Hot. 9-2016 investitii ,,Sisteme de supraveghere spatii publice,,

Hot. 10-2016

Hot. 11-2016 delegare reprezentant Adunarea General Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Hot. 12-2016 incheierea executiei bugetare pe trim. 2

Hot. 13-2016 aprobarea Reg. de organizare si functionare a CL Pochidia

Hot. 14-2016 modificarea Actului Constitutiv si Statut Consiliul director A.D.I.U.

Hot. 15-2016 stabilire reprezentant la Adunarea pt. dezvoltarea Intercomunitara utilitati

Hot. 16-2016 cofinantare ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Pochidia, jud. Vaslui,,

Hot. 17-2016 indicatori ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Pochidia, jud. Vaslui,,

Hot. 18-2016 cofinantare ,,Modernizare drumuri principale in comuna Pochidia, jud. Vaslui,,

Hot. 19-2016 ind. investitia ,,Modernizare drumuri principale in comuna Pochidia, jud. Vaslui,,

Hot. 20-2016 modificare, completarea inventar domeniul public

Hot.21- 2016 privind rectificare bugetara, luna august

Hot. 22-2016 desemnarea cabinetului de avocatura in dosar 3858.189

Hot 23-2016 alegerea presedintelui de sedinta luna septembrie-noiembrie

Hot. 24-2016 stabilire criterii acordare aj. de urgenta din buget local

Hot. 25-2016 incheierea executiei bugetare pe trim. III

Hot. 26-2016 desemnarea unui reprezentat in Consiliul de Administrare a Scolii Salceni

Hot.27-2016 desemnarea unui reprezentant in comisia de evaluare si asigurarea calitatii Sc. Salceni

Hot.28-2016 desemnarea unui reprezentant in Comisia pt. combaterea violentei in Sc. Salceni

Hot. 29-2016 stabilirea cuantumului burselor de ajutor social si nr. acestora

Hot.30-2016 aprobarea prog. de dezapezire si combaterea poleiului noiembrie-martie

Hot. 31-2016 casarea unor mijloace fixe

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2016

Hot. privind aprobarea bugetului pe anul 2014

Hot. privind aprobarea executiei bugetare pe trim. IV – 2013

Hot. privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2013

Hot. privind utilizarea excedentului din 2013 in cursul anului 2014

Hot. restituirea catre bugetul de stat a sumei de 300.000 lei primita in baza HG nr.255/2012

Hot. aprobare executie bugetara trim. I – IV – 2012

Hot. aprobare executie bugetara trim. III – 2013

Hot. privind aprobarea bugetului pe 2013

Hot. privind incheierea ex. bugetar pe 2012

Hot. privind rectificarea bugetului local 27.10. 2013

Hot. privind rectificarea de buget 20.06.2013

Hot. privind scaderea din bugetul local al amenzilor prescrise

Hot. privind utilizarea excedentului bugetului local 14.08.2013

Hot. rectificare de buget 13.12. 2013

Hot. rectificare de buget 14.08.2013

Hot. rectificare de buget 20.11.2013

hotararea nr. 1

Consiliul Local al comunei Pochdia are 11 membrii, din 3 partide politice :

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade al lunii. La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.
Componenţa Consiliului Local Pochdia:

 • Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement:

 1. CIOCAN GHEORGHE – presedinte

 2. BORODA NELU – secretar

 3. ENE VALENTIN OVIDIU – membru

 4. MIHAILA MARICEL – membru
 5. MEREUTA ANDREI – membru
 • Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administraţia domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ:

 1. BORODA NECULAI – presedinte

 2. SANDU MARICEL – secretar

 3. COSTOREL ADRIANA – membru

 • Comisia pentru administratie publica, juritica, de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

 1. MANOLIU VALERIU – presedinte

 2.  VIDAICOVICI CIPRIAN – secretar

         3. VOINEA DOREL – membru

Atribuţiile consiliului local conform art. 36 din Legea nr. 215/2001/A privind administratia publica locala, modificata sunt:

1. ) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

2.) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.

3. ) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aproba, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

4. ) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

5. )  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

c) avizează sau aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

6. )  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publica;

8. situaţiile de urgenta;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbana;

12. evidenta persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitara;

17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;

e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.

7. ) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

8.) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

9.) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

 • deces
 • demisie
 • incompatibilitate
 • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
 • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
 • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
 • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
 • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.

Anunt concurs treapta

Scanare_20170202 (6)

Scanare_20170202 (7)